Harol TR850 – Restaurangmarkis med möjlighet för logotype på markisväven.

Harol 07/09
TR850
”Vrijthof”
Graanmarkt
3700 Tongeren

Emanuel