Harol TR850 – Fungerar år efter år.

HAROL 05/05

TR 850 met Storelights
Tennisclub De Witte Beer
Damse Vaart Zuid 76
B-8310 St Kruis Brugge
050 356281