Harol Screens

SC700 BASIC och SC800 AERO är den idealiska lösningen för montering av screens på befintliga fönster.

SC900 ISO tillhör den nya generationen screen med sitt unika isoleringsvärde. Passar för renovering och nybyggnation.

SC910 PURE och SC1000 ENVIRO passar för nybyggnationsmarknaden där högsta möjliga energikrav ställs.

Läs mer i produktbroschyren nedan eller kontakta oss så berättar vi mer.

Broschyr