Harol CA430 finns som standard i valfri RAL kulör.