Harol LX530 går att tillverka totalt 12 meter bred med en hel väv.