Hälsa och Samhälle – Malmö Högskola

Vårt uppdrag bestod av att demontera samtliga invändiga manuella screenrullgardiner och samtliga motoriserade spolrullgardiner.
Vi märke upp varje rullgardin med rumsnummer och placering. Vi förvarade sedan dessa i källaren tills fönsterbytet var utfört.
Vi återmonterade sedan samtliga rullgardiner i olika etapper.
Vi demonterade och återmonterade även det yttre solskyddet samt installerade ny fasadautomatik för de motoriserade spolrullgardinerna och markiserna.

Totalt antal rullgardiner: 400st
Totalt antal vertikalmarkiser: 16st