Aura, Malmö, 2019

Aura, kontorshus som byggdes i Citadellstaden i centrala Malmö.
Byggnaden inrymmer dels kontor, men även en förskola.
På översta plan mot öster och väster finns stora gavelpartier täckta med enbart glas.
Vi fick i uppdrag av Skanska att i dessa partier montera en effektiv invändig solavskärmning.
Dels för problem med bländning, men framför allt mot värme.
Lösningen blev motoriserade rullgardiner med reflekterande väv.
Alla rullgardiner är utrustade med var sin extra tyst motor.
Viktigt i projektet var även att hitta en enkel och snygg lösning för kabeldragningen.
Lösningen blev att leverera allt med den senaste radiotekniken (Animeo ip/io) från Somfy Sweden.
Alla motorer kommunicerar trådlöst till styrsystemet, och lokal brytare är en batteridriven radiobrytare.
Allt överstyrs sedan med solautomatik, och konfigureras från en laptop.

Vald textil är flamskyddad och PVC-fri.
Bedömd i Byggvarubedömningen.