1. Home
 2.  » 
 3. Produkter
 4.  » 
 5. Tillbehör
 6.  » Barnsäkerhet

Barnsäkerhet

Säkerheten främst!
När barnen växer ökar också nyfikenheten på allt som händer runt dem. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på potentiella faror för dem.

 

Kedjor och dragsnören på gardinsystem har identifierats som en möjlig säkerhetsrisk för små barn. Tillsammans med våra tillverkare sätter vi säkerheten främst och erbjuder nya produkter som reducerar risken för olyckor.

Tillbud och allvarliga olyckor med linförsedda invändiga solskydd har inträffat runt om i Europa där små barn varit inblandade, tyvärr och tragiskt nog har en del olyckor inneburit att barn avlidit.

EU har uppmärksammat detta och skärper nu kraven på att linförsedda invändiga solskydd ska vara barnsäkra. Dessa krav träder i kraft här i Sverige den 4 september 2014. Detta innebär att linförsedda invändiga solskydd som är tillverkade från och med 4 september 2014 och som installeras i lokaler där barn i åldern 0-42 månader kan tänkas vistas såsom hem, förskolor, sjukhus, offentliga miljöer mm ska vara tillverkade och installerade på ett barnsäkert sätt.

Broschyrer

 1. Home
 2.  » 
 3. Produkter
 4.  » 
 5. Tillbehör
 6.  » Barnsäkerhet

Barnsäkerhet

Säkerheten främst!
När barnen växer ökar också nyfikenheten på allt som händer runt dem. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på potentiella faror för dem.

 

Kedjor och dragsnören på gardinsystem har identifierats som en möjlig säkerhetsrisk för små barn. Tillsammans med våra tillverkare sätter vi säkerheten främst och erbjuder nya produkter som reducerar risken för olyckor.

Tillbud och allvarliga olyckor med linförsedda invändiga solskydd har inträffat runt om i Europa där små barn varit inblandade, tyvärr och tragiskt nog har en del olyckor inneburit att barn avlidit.

EU har uppmärksammat detta och skärper nu kraven på att linförsedda invändiga solskydd ska vara barnsäkra. Dessa krav träder i kraft här i Sverige den 4 september 2014. Detta innebär att linförsedda invändiga solskydd som är tillverkade från och med 4 september 2014 och som installeras i lokaler där barn i åldern 0-42 månader kan tänkas vistas såsom hem, förskolor, sjukhus, offentliga miljöer mm ska vara tillverkade och installerade på ett barnsäkert sätt.

Broschyrer