Air Liquide Malmö – Warema E80 A6 Fasadpersienner. Lackerade för att smälta in i fasaden.