Harol screen – Behagligt ljus med den perforerade väven.