Österskolan Södra Sandby – Specialmontage över uterumstak.