Andrum

I samarbete med Johan Sundberg Arkitektur och Blasberg Andreasson, tog vi fram ett förslag på utvändig solavskärmning på Åkersbergs nya Spa, Andrum.

Vi levererade exklusiva 80mm utvändiga fasadpersienner i specialkulör som snyggt byggts in i fasaden.
Även sidoskenorna ligger snyggt inbyggda i fasaden, och då persiennerna är uppkörda ser man inte dem.
Styrning sker via en touch-panel och allt sköts automatiskt med en väderstation på taket.

Typ: Warema E80A6S
Styr: Somfy Animeo Touch Buco 4

Foto: Peo Olsson