Marinpedagogiskt Center Malmö, 2017

Av THAGE fick vi i uppdrag att leverera invändig solavskärmning.
Produkten som valdes var Silent Gliss gardinskena med Wavegardin Colorma 1, och Colorama 2.
Colorama väven från Silent Gliss, är en Trevira CS väv.
Textilen är flamskyddad och har utmärkta akustiska värden.
Ca 20st gardinsystem levererades.