Orkanen – Malmö Högskola

Vi fick i uppdrag att demontera samtliga utvändiga Warema fasadpersienner vid fasadrenoveringen. Demonteringen utfördes på ställning och vinschades ner. Vi lagerhöll sedan dessa tills det var tid för återmontering.
Totalt demonterade och återmonterade vi 5st innergårdar, totalt 75st fasadpersienner.
Vi stod även för el-återinkopplingen av säkerhetsbrytarna.

Vi fick även i uppdrag att korta ett antal motoriserade spolrullgardiner och återmontera dem.